F. FINANSTIDNINGEN

De flesta artiklar på denna hemsida kommer från Finanstidningen som existerade mellan 1989 – 2002.

När jag sökte efter Svante Folin stötte jag på mängder av andra intressanta artiklar i alla möjliga ämnen.

Vissa berör dåtida händelser som nu har förlorat sin aktualitet, men många är utmärkta som kunskapskälla till biografier eller olika teman. En källa till kunskap om hur det svenska samhället såg ut. Håll till godo!

  1. Filosofi/psykologi
  2. Religion
  3. Samhällsvetenskap
  4. Språk- och språkvetenskap
  5. Naturvetenskap
  6. Teknologi, medicin, teknik
  7. Konst, musik, fritid, media
  8. Litteratur (biografi)
  9. Geografi, historia

Om du tycker att någon sida ligger under fel flik får du gärna kommentera det!

1. Filosofi/psykologi

PEDAGOGIK

2. Religion

3. Samhällsvetenskap

4. Språk- och språkvetenskap

……….

5. Naturvetenskap

….

6.Teknologi, medicin, teknik

7. Konst, musik, fritid, media

8. Litteratur (biografi)

9. Geografi, historia

AFRIKA

ASIEN

EUROPA

England:

Frankrike

Schweiz

Sverige

Tyskland

SOVJET – kommunism – biografier

SYDAMERIKA

USA