F. FINANSTIDNINGEN

De flesta av artiklarna på denna hemsida kommer från Finanstidningen som existerade mellan 1989 – 2002. När jag sökte efter artiklar av Svante Folin stötte jag på mängder av andra intressanta artiklar i alla möjliga ämnen. Dessa konverterade jag till PDF-filer och lägger in på föreliggande sida. Vissa berör dåtida händelser som nu har förlorat sin aktualitet, men många är utmärkta som kunskapskälla till biografier eller olika teman. Helt klart är artiklarna en källa till kunskap om hur det svenska samhället såg ut under tidsperioden Finanstidningen gavs ut. Håll till godo!

 1. Filosofi/psykologi
 2. Religion
 3. Samhällsvetenskap
 4. Språk- och språkvetenskap
 5. Naturvetenskap
 6. Teknologi, medicin, teknik
 7. Konst, musik, fritid, media
 8. Litteratur (biografi)
 9. Geografi, historia

Om du tycker att någon sida ligger under fel flik får du gärna kommentera det!

1. Filosofi/psykologi

 • Alexander Bard om moralindustri, bögar mm 1
 • Som ovan del 2
 • Bertrand Russel, biografi av Ray Monk
 • Till borgerliga dygders försvar
 • Individers rätt idag och internationell handel är bra
 • Djurens värde av Jan Tullber
 • Blackburns bok Think, filosofisk handbok
 • De Bono, Foucault 1 samt samernas stat
 • Som ovan 2
 • Hegel 1
 • Hegel 2
 • Kant av Kuehn samt tolkning av sexism
 • Som ovan 2 samt censur på Kuba
 • Moral, förlåtelse skall förtjänas inte krävas
 • Snällismen skadar
 • Nietzsche
 • Nozick är död samt justitiemord och somaliasvenskar
 • Rawls och rättvisa
 • Tännsjö, om dödandet 1
 • Som ovan och knark i Sverige
 • Naturen och moralregler
 • Altruism och utilitarism
 • Myter, gudar och människor
 • John Searle 1
 • John Searle 2
 • Filosofiernas diktatur
 • Godhetsmonster i historien
 • Grafologi, handstil och rekrytering
 • Göran Kropp, livsglädje och motivation
 • Himmelsfarb, bok om värderingar, dygder
 • Hörstadius om värderelativism, jämlikhet bra
 • Hörstadius om värderingar, värna de svaga etc
 • Jobba ihjäl sig, moderna direktörer, Bunell
 • John Gray, liberal tänkare till upplysningskritiker
 • John Stuart Mill
 • Kalle Anka som entreprenör 1
 • Som ovan 2 samt filmen Lock, stock….
 • Kirkegaard av Garff
 • Kristendom och kapitalism
 • Självupptagenhet bland skribenter av Marie Söderqvist
 • Missnöjeskultur i välbärgade länder
 • Modern rädsla för identitet
 • Montesquieu om lagarna
 • Myten om förträngda minnen
 • Mänskliga rättigheternas historia
 • Mörka sidor hos barn

2. Religion

…..

3. Samhällsvetenskap

4. Språk- och språkvetenskap

……….

5. Naturvetenskap

….

Teknologi, medicin, teknik

Konst, musik, fritid, media

Litteratur (biografi)

Geografi, historia