A. Översikt artiklar

1. Filosofi/psykologi

 1. Möss, människor och beteende (Cohens bok om Watson), SvD 1980-05-19/10
 2. Den vingklippta människan (Konner The tangled wing), SvD 1983-06-10/12
  1. Replik på The tangled wing och Folins svar, SvD 1983-07-11/10
 3. S.J. Gould och människans mätbarhet (Goulds Den felmätta människan (mot intelligenstest)), SvD 1983-09-20/12
 4. Hur vetenskaplig är vetenskapen? 1 (om Kuhn, Popper mfl), SvD 1983-10-20/12
  1. Nordin replik till Folin om Popper mm, SvD 1983-11-09/16
  2. Rosenberg replik till Folin om Popper, SvD 1983-11-10/16
 5. Hur vetenskaplig är vetenskapen? 2 SvD 1983-11-15/12
 6. Förnuftets tidsålder. AV-serien. Pogo (skolmaterial) 1984
 7. Är jaget en illusion? (Gazzaniga The social brain), SvD 1986-06-22/10
 8. Intrighjärnan och det sociala apspelet (The inner eye), SvD 1986-08-19/10
 9. Den postmodernistiska avgrunden 1995-02-09
 10. Hur bra får man må? (Kramer Listening to Prozac (psykologi)) 1995-05-05
 11. En antropolog på Mars (Oliver Sacks En antropolog från mars) (psykologi) 1996-05-02.
 12. Popper: Postmodern evangelist (Sokalseminariet 3) 1997-03-12
 13. Världsandens fiende nr 1 (Gunnar Fredriksson Schopenhauer, 1997-04-02
 14. Klockan klämtar för Kant (Antonio Damasio Descartes´ Error) 1997-05-14
 15. Nobelpriset: gubbar prisar gubbar 1997-05-31
 16. Den obeaktade dumheten (om pedagogik) 1997-06-26
 17. Föreläsare utan näsa (om naturgivna fördomar) 1998-01-08
 18. Den övervärderade människan 1998-03-06
 19. När tabun blir tabun (PK-tankar och flockmentalitet) 1998-05-08
 20. Sam och kafferepet (om kritik mot TV-såpor; skvaller är naturligt) 1998-05-26
 21. Den ljuva blodshämnden (ingen tänker på offren) 1998-06-18
 22. Vem tvivlar på tvivlaren? (boken Popper i urval) 1998-08-12
 23. Baron von Munchausen 1 (illusionen om den fria viljan) 1998-09-26
 24. Baron von Munchausen 2 1998-09-26
 25. Ett gratisleende från jägarens käft (Social kompetens, George Grosz och Dale Carnegie, den kommersiella personlighetsutvecklingens urguru) 1999-03-18
 26. Lidandets olympiad (dra på offerkoftan, annars ingen sympati) 1994-04-22
 27. Arvets betydelse-Mimosa eller maskros (Harris Nature and nurture) 1999-09-25/27

Övriga inlägg i Sokal-seminaret:

 1. Sokalseminariet 1 Knut Karlqvist
 2. Sokalseminariet 2 Margareta Norlin AB
 3. Sokalseminariet 3 Svante Folin
 4. Sokalseminariet 4 Fredrik Stjernberg
 5. Sokalseminariet 5 Nils Petter Sundgren
 6. Sokalseminariet 6 Alexander Johansson
 7. Sokalseminariet 7 Lars Holm postmodernism och musik
 8. Sokalseminariet 8 Anders Björnsson 
 9. Sokalseminariet 9 Paul de Man
 10. Sokalseminariet 10 Bolander
 11. Sokalseminariet 11 Alain Sokal

2. Religion

 1. Behovet av övernaturlighet (Nicholas Humphrey Soul Searching) 1996-02-29
 2. Luther: den hämndlystne 1996-11-08
 3. Den protestantiska mentaliteten 1996-11-14
 4. Apropå den protestantiska mentaliteten, replik av Bertel Nathhorst 1996-12-24
 5. Den saliga enfalden (djurrätt i kristendomen) 1999-10-12
 6. Gud bevare oss 2000-03-21
 7. Martin Luther och Bin Ladin 2001-12-05

3. Samhällsvetenskap (bla socialantropologi)

Socialantropologi

 1. Hackordningar och hierarkier (Dominance relations 1), SvD 1980-12-02/10
 2. Att bestiga maktens pyramider (Dominance relations 2 (om västerländskt jämlikhetsideal)), SvD 1980-12-14/16
  1. Lyttkens svar på Folins recension av Dominic relation, SvD 1980-12-19/12
  2. Replik till Lyttkens om Dominic relations, SvD 1981-01-13/8
 3. Är människan vad hon äter? (Omnivorous primates), SvD 1982-01-12/10
 4. Darwinism och marxism. AV-serien. Pogo (skolmaterial) 1983
 5. Köttsliga lustar och ekologi (Marvin Harris Good to eat (om religiösa mat-tabun)), SvD 1988-02-23/14
 6. De naturförintande naturfolken 1 (Jared Diamond The rise and fall of the third chimpanzee), SvD 1993-05-16/37
 7. De naturförintande naturfolken 2, SvD 1993-05-16/38
 8. Varning för Darwin 1996-04-13/15
 9. Vad är egentligen kultur? – obs, dålig kopia XXXXX (Brockman The third cult) 1996-11-27
 10. Tycka turist trist (befolkningsökning och välfärd till alla) 1997-06-05
 11. Kossan gav oss makten (Jared Diamond Guns, germs and steel) 1998-04-01
 12. Fjäsk för urfolken 1998-04-21
 13. Att jämföra ett illdåd med ett annat (Kommunismens svarta bok) 1998-05-16
 14. Ingen ondska i öst (kommunismens brott och skenheligheten jämfört med nazism) 1998-10-29
 15. Den svenska ordningens pirater (zyjenare i Sverige och Arnstbergs forskning) 1999-01-20
 16. Mordiska kulturer (dåliga bitar ur kulturer censureras bort) 1999-01-21
 17. Imperiet o ve (imperialism, Jugoslavien, USA och den vite mannens börda) 1999-01-29
 18. Mysigt i fånglägren (om kommunismens brott jämfört med nazismens) 1999-02-18
 19. Det skamlösa biståndet (u-hjälp skadar mer än gör nytta) 1999-11-02
 20. Folkmorden vi glömt (blir man ihjälslagen av etnicitet är det ädlare än av annan orsak) 2000-01-25
 21. Uråldrigt är urinne (Yanomamö-kulturen) 2000-05-30
 22. Indianer slagträ i akademisk skandal 1, 2001-03-24
 23. Indianer slagträ i akademisk skandal 2, 2001-03-24

Krig

 1. Våldet, kriget och lagen (M Howard The Laws of War) 1995-06-07
 2. Jugoslavien och balkannibalismen (K A Abrahamsson Balkan betyder berg) 1995-10-21
 3. Alla tiders krig (E G Palmer Cambridge history) 1996-03-19
 4. Ondskans ohyggliga banalitet (Goldhagen Hitlers willing executioners) 1996-05-21
 5. Kinesisk krigskonst håller än (Sun Tsu Om krigets konst) 1996-06-04
 6. Ordkriget om världskriget (John Keegan The Battle for history) 1996-10-09
 7. Seklets katastrofer (Peter Englund Brev från nollpunkten) 1997-02-27
 8. Kampen mellan råttor och superråttor (Nordgren Får man tycka om serber?) 1997-11-12
 9. Slutet för svinefötterna 1998-10-15
 10. Krig ur ett antropologiskt perspektiv Armémusei kunskapssidor, 19 s 1999-11-19
 11. Krigets fröjder – människans dunkla sida 1 2000-09-23
  Version två: Krigets fröjder – människans dunkla sida 1, 2000-09-23
 12. Krigets fröjder – människans dunkla sida 2 2000-09-23
  Version två: Krigets fröjder – människans dunkla sida 2
 13. Från granatchock till traumaindustri 1, (Shepard A war of nerves) 2001-08-11
 14. Från granatchock till traumaindustri 2, 2001-08-11
 15. Ett bepansrat monster med karisma 1, 2001-08-25
 16. Ett bepansrat monster med karisma 2, 2001-08-25
 17. Barnkrigare – ett nutida fenomen 12, 345Meddelande Armémuseum 2004, vol 64, s 59-66 

4. Språk- och språkvetenskap

Ingenting Svante Folin skrev om.

5. Naturvetenskap (genetik, ekologi, miljö, natur)

 1. Djuriskt, mänskligt och naturligt (Midgley Beast and Man), SvD 1979-12-13/8
 2. Ekologi – vidskepelse eller vetenskap? (Colinvaux Why Big Fierce Animals are Rare), SvD 1980-03-30/8
 3. Djuren på den sjunkande arken (Myers The sinking ark), SvD 1980-08-06/8
 4. Primatprat och andra apkonster (Speaking of apes), SvD 1980-09-01/10
 5. Är medvetandet en fråga om språk? (The Ape´s Reflexion), SvD 1980-10-08/10
 6. Mäktigt referensverk (The Birds of the Western Palearctic), SvD 1980-10-29/8
 7. Om nyttan att tänka biologiskt (Mayr The Growth of Biological Thought), SvD 1983-04-08/6
 8. Apor, människor och samhälle, Germund Hesslow recenserar Folins Den påklädda apan,  SvD 1983-05-15/12
 9. Politik utan retoriska fikonlöv (Frans de Waal Chimpansee Politics), SvD 1983-07-23/10
 10. Ursprungsmyter och benknotor, SvD 1984-02-14/10
 11. ”Lucy” – urmänniskan (Johanson/Edey Lucy), SvD 1984-03-13/12
 12. Richard Dawkins – genernas visionär (Den själviska genen 1), SvD 1984-04-18/16
  1. Replik till Janne Karlsson om ”reduktionism”, SvD 1984-06-02/12
 13. Människans natur och ideologierna, SvD 1984-06-10/8
 14. Spelteori – att spela för livet (J M Smith Evolution and the theory of games), SvD 1984-07-03/10
 15. Den stora darwinistiska revolutionen (D S Bendall Evolution from Molecules to Men) SvD 1984-10-24/14
 16. Guide till däggdjurens förlorade paradis (K Curry-Lindahl Afrikas däggdjur) SvD 1984-12-09/14
 17. Det finns ingen urmakare i naturen (Richard Dawkins The Blind Watchmaker) SvD 1987-06-01/12 
 18. Lucy och andra urmödrar (Johanson/Edey Lucy och människans förhistoria) SvD 1988-07-17/12
 19. Alla vår djur (K Curry-Lindahl Däggdjur, groddjur och kräldjur) SvD 1988-09-19/16
 20. Elefanternas uttåg (Cynthia Moss Elefantminnen) SvD 1988-12-21/14
 21. Dian Fossey – Virungas vulkaniska valkyria (Farley Mowat Virunga – The Passion of Dian Fossey) SvD 1989-02-15/12
 22. Hela utvecklingsläran i en mans verk 1 (Richard Milner The Encyclopedia of Evolution 1) SvD 1992-02-19/15
 23. Hela utvecklingsläran i en mans verk 2 (Richard Milner The Encyclopedia of Evolution 2) SvD 1992-02-19/16
 24. Mössen och vi i samma moraliska båt? 1 (J Rachels Created from Animals 1) SvD 1992-09-15/21
 25. Mössen och vi i samma moraliska båt? 2 (J Rachels Created from Animals 2) SvD 1992-09-15/22
 26. Darwin en intellektuell dynamitard 1 (Desmond/Moore Darwin 1) SvD 1993-01-14/19
 27. Darwin en intellektuell dynamitard 2 (Desmond/Moore Darwin 2) SvD 1993-01-14/20
 28. Varför vi är som vi är (R Wright The Moral Animal) 1995-01-27
 29. Hyenorna och det fulländade matriarkatet 1995-02-15
 30. Roman om naturens omoral (Werber Myrorna) 1995-03-09
 31. Mycket väsen för ingenting (Sven Lindqvist Antirasister) 1995-03-15
 32. Make love not war! 1995-05-31
 33. Vilseledande om kosmos (Tor Nörretrander Världen växer) 1995-09-21
 34. Mångfaldens höga visa (E O Wilson Livets mångfald) 1995-10-7/9
 35. Livet bortom gott och ont (R Dawkins Rivers out of Eden) 1996-01-05
 36. Generna som historievittnen (L L Cavalli-Sforza The Great Human Diasporas) 1996-01-23
 37. Den utrotningshotade mannen (H Hansson Kvinnan och rasbiologin) 1996-02-08
 38. Överförda gener? (S Jones In the blood) 1997-04-25
 39. En rumsren darwinist (P C Jersild Darwins ofullbordade) 1997-05-02
 40. Galna ko-lobbyn slår till 1997-05-22
  1. Replik  samt svarsreplik på ”Galna ko-lobbyn slår till” 1997-05-30
 41. Ekobabblet som statsfilosofi 1997-08-26
 42. Tag en morgonritt! 1998-03-19
 43. Därför är män svin (om prostitutionslagen) 1998-06-04
 44. Det gick för Beth som för Amy 1 (Det genetiska arvet 1) 1998-11-14
 45. Det gick för Beth som för Amy 2 (Det genetiska arvet 1) 1998-11-14
 46. Vårt öde sitter i generna (Det genetiska arvet 2) 1998-11-18
 47. Kärlekens molekyler 1999-02-16
 48. Darwin i skräckkabinettet (Sara Arrhenius En riktig kvinna) 1999-04-30
 49. Dygd och andra apkonster (Uddenberg Arvsdygden) 1999-08-18
 50. Huset som Darwin byggde, samt krönika om Folin av Fredrik Sjöberg SvD 1999-08-28/1
 51. Intuitivt kvinnligt 1999-09-23
 52. Memerna – virus på hjärnan 1 2000-05-27
 53. Memerna – virus på hjärnan 2 2000-05-2730 jan 2019
 54. Hjärnan är människans påfågelstjärt (Richard Dawkins The Ancestors tale) SvD 2005-03-31/75. Här i textform.
 55. Moderskapets marter 1   2000-02-12 Om Sarah Blaffer Hrdy och boken Mother nature.
 56. Moderskapets marter 2  2000-02-12
 57. Apan underlägsen härmapan 1, (Marc Hauser Wild minds) 2001-05-12
 58. Apan underlägsen härmapan 2, 2001-05-12
 59. Genen älskad och hatad 1, (Clark/Grunstein Are we hardwired?) 2001-06-21
 60. Genen älskad och hatad 2, 2001-06-21
 61. Varför skall man ha kön? (om konstruerande feminism) 2001-09-07
 62. Förfall, förruttnelse och förintelse 1, (Dekker The way of all flesh) 2001-11-17
 63. Förfall, förruttnelse och förintelse 2, 2001-11-17
 64. Människan har nära till aphuset 1, 2001-12-01
 65. Människan har nära till aphuset 2, 2001-12-01
 66. Hunden bästis eller parasit 2002-02-16

Matematik

 1. Matematik på liv och död (From Mathematics to the Technologies of Life and Death (om von Neumann och Wiener)), SvD 1981-09-12/12 

6. Teknologi, medicin, teknik

 1. Den seglivade medicinska myten (T McKeowns The Role of Medicine1) SvD 1980-02-14/8
 2. Den terapeutiska illusionen (T McKeowns The Role of Medicine2) SvD 1980-02-18/8
 3. Är sex verkligen nödvändigt? (F Hapgood Why Males Exist) SvD 1980-06-20/10
 4. Kvinnligt, manligt och omänskligt (D Symons The Evolution of Human Sexuality) SvD 1980-07-10/10
 5. Människan mellan stora och små parasiter (W McNeill The Human Condition) SvD 1981-03-08/10
 6. Sex – parasiternas fiende nr 1 (W.D. Hamilton Population Biology of Infecious Diseases) SvD 1984-09-10/14
 7. Aids – en onödig katastrof? (Andy Shilts And the band played on) SvD 1988-06-06/12
 8. Länge leve rökarna! 1997-11-04
 9. Blå tår och ljusblå drömmar 1997-12-09
 10. Pistolen i docksängen (om filmen Flickor, kvinnor och…) 1997-11-27
 11. Det bär mot Bedlam (om modern psykisk ohälsa) 1998-02-19
 12. Fala kvinnor och krigiska spermier 1998-03-18
 13. Stolthet och fördom (om Pride-festivalen) 1998-08-14
 14. Control escape (om QWERTY-systemet och datorer) 1998-09-28
 15. Redan grekerna? (mer om homosexualitet) 1998-08-12
 16. Dårskapens lov (prof Torbjörn Tännsjö vill att utvecklingsstörda blir föräldrar) 1998-09-24
 17. TCO gör en Bobitt (Solanas, SCUM-manifesto och Bobitt) 1999-03-11
 18. Lagför grisarna! (McKinnonDworkin och att Sverige ej är jämoetiskt) 1999-05-11
 19. Kön ut, genus in (Winberg, politisk korrekthet och boken Leva ihop) 1999-06-01
 20. Amazoner i ringen (likställdhet i sporten) 1999-09-09
 21. Pesten från mörkaste Afrika 1 (Edward Hooper The River – A journey back to the source of HIV and AIDS) 2000-01-22.
 22. Pesten från mörkaste Afrika 2 2000-01-22
 23. Vanvett och etikett (Kutchins/Kirk Making Us Crazy: DMS) 2000-05-03.
 24. Straight åt helvete 2000-05-09
 25. Våldtäkten som biologiskt fenomen 1 (Thornhill/Palmer A natural history of rape) 2000-12-09
 26. Våldtäkten som biologiskt fenomen 2 2000-12-09
 27. Könskrig i genernas tjänst 1 (Birkhead Promiscuity) 2001-01-13
 28. Könskrig i genernas tjänst 2 2001-01-13
 29. Insekter sprider ljus över mordgåtor 1 (M Lee Goff A fly for Prosecution) 2001-01-27
 30. Insekter sprider ljus över mordgåtor 2 2001-01-27
 31. Galenskap en påfågelstjärt i fortplantningens tjänst (Daniel Nettle Strong imagination) 2002-02-09
  Även här i del 1 och 2.

7. Konst, musik, fritid

 1. Bilden av ett ansikte, Den moderna konsten, skolmaterial 1977
 2. Bo i ro. Dikt om Svante Folin
 3. Gycklarnas afton (om kulturåren 1998) 1998-02-03
 4. Krigshistoriens skräckkabinett (SvD-kultur på besök på armémuseum) SvD 1999-10-07/13

8. Litteratur (biografi)

 1. Gore Vidal- Amerikas Voltaire (Gore Vidal United States – Essays 1952-1992) 1995-05-19
 2. Kannibalen & nationalencyklopedin – En otidsenlig betraktelse 1995-06-13
 3. Älskvärd individualist (Göran Schildt Lånade vingar) 1995-06-21
 4. Koncentration, intellektualisering och arbete (Georg Klein Den sjunde djävulen) 1995-09-09
 5. Problemet med forskning om antiken (Sture Linnér Ensamhet och gemenskap) 1995-10-13
 6. Tröst i desinformationssamhället (Willy Kyrklund Prosa) 1995-11-24
 7. Svartsyn i andra generationen (Martin Amis Information) 1995-12-16
 8. Ernest Gellner och Det stora diket 1995-12-21
 9. En hårig historia  (Magnus von Platen Svenska skägg) 1995-12-29
 10. Nöjsamma logiska absurditeter (Oscar Spengler Västerlandets undergång) 1996-06-14
 11. Figurer ur antiken (Birgitta Kurtén-Lindberg Bakom monumenten – gestalter ur Europas gryning) 1996-11-07
 12. Den makabraste av madonnor (Tomás Elou Martinez Santa Evita (om  Evita Péron))1997-08-26
 13. George Klein: mannen som ogillar mirakel (G Klein Korpens blick) 1999-03-03
 14. Koestler 1: Koestler i kollektivets klor 1999-06-12
 15. Koestler 2: Antiutopisten på jakt efter helheten 1999-06-12
 16. Diggar inte Darwin (om samtidsmagasinet Salt) 1999-10-28
 17. Kultiverad kannibal (om Hannibal Lecter i Harris bok) 1999-11-18
 18. Svante Folins dödsannons i SvD 2016-09-03/25
 19. Svante Folins dödsruna av Birgitta Tullberg DN 2016-09-18/25
 20. Svante Folins dödsruna av Carl Rudbeck PNG SvD 2016-09-21/25

9. Geografi, historia (Afrika, Sverige)

Afrika

 1. På flykt från moderna tider (Thesiger The Life of My Choice), SvD 1988-08-12/10
 2. Den siste reaktionäre resenären (Michael Ashers biografi Thesiger) 1995-11-25
 3. Afrika adjö (essä 1 av 4) 1996-09-10
 4. Victoriafallen – Afrikas största turistfälla (essä 2) 1996-09-12
 5. Botswana – det återfunna paradiset (essä 3) 1996-09-14/16
 6. Den krympande vildmarken (essä 4) 1996-09-21
 7. Den afrikanska apokalypsen (Jon Boermaster Adventures and Misadventures of Peter Beard in Africa) 1997-06-13
 8. Hämndlystna andar i den afrikanska entropin (Kapuscinski Fotbollskriget) 1998-04-18
 9. Svarta änglar och vita djävlar 1998-11-20
 10. Noll är ett fiasko (dagens syn på Sydafrika) 1999-11-25
 11. Bittert destillat om Afrika (Kapuscinski Ebenholts) 2000-04-18
 12. Klimakterie-Mugabe 2000-04-27

Sverige

 1. Östersjön – en trist historia (David Kirby Östersjöländernas historia 1495-1772) 1995-02-17
  Svensk historia = fattigdom, svält och brist på kultur. 
 2. Skåne – vårt fetaste krigsbyte (Alf Åberg Kampen om Skåne) 1995-08-18
 3. Frihetstiden – en parlamentarisk despoti (Michael Roberts Sverige under frihetstiden) 1995-09-28
 4. Karl XII – en rå, omänsklig militärdiktator 1995-11-30
 5. Angenäm svensk historia (Hadenius/Nilsson/Åselius Sveriges historia) 1996-04-25
 6. Militärsverige (Lars Ericson Svenska knektar) 1996-04-06/9
 7. Kung Erik, den ganska gode (Knut Carlqvist Kung Erik av folket) 1997-01-04
 8. Stormaktstidens störste buse 1 (Peter Englund, Den oövervinnerlige) 2000-10-14
  Karl X; freden och hur man bäst undviker den!
 9. Stormaktstidens största buse 2 (Peter Englund, Den oövervinnelige) 2000-10-14
 10. Psykopaten som blev Guds fiskal på jorden 1 (Liljegren Karl XII) 2000-11-11
 11. Psykopaten som blev Guds fiskal på jorden  2 (Liljegren Karl XII) 2000-11-11
 12. Karl XI bakom svenska starka staten (Gösta Rystad Karl XI)
  Uppdelad här i 1 och 2.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.