A. Översikt artiklar

Samtliga artiklar och verk

 1. FILOSOFI/PSYKOLOGI
  1. Möss, människor och beteende (Cohens bok om Watson), SvD 1980-05-19/10
  2. Den vingklippta människan (Konner The tangled wing), SvD 1983-06-10/12
  3. (Replik på The tangled wing och Folins svar), SvD 1983-07-11/10
  4. S.J. Gould och människans mätbarhet (Goulds Den felmätta människan (mot intelligenstest)), SvD 1983-09-20/12
  5. Hur vetenskaplig är vetenskapen? (om Kuhn, Popper mfl), SvD 1983-10-20/12
  6. (Nordin replik till Folin om Popper mm), SvD 1983-11-09/16
  7. (Rosenberg replik till Folin om Popper), SvD 1983-11-10/16
  8. Hur vetenskaplig är vetenskapen? Del 2 SvD 1983-11-15/12
  9. Är jaget en illusion? (Gazzaniga The social brain), SvD 1986-06-22/10
  10. Intrighjärnan och det sociala apspelet (The inner eye), SvD 1986-08-19/10
  11. Den postmodernistiska avgrunden 1995-02-09
  12. Hur bra får man må? (psykologi) 1995-05-05
  13. En antropolog på mars (Oliver Sacks) (mot psykologi) 1996-05-02
  14. Popper: Postmodern evangelist (Sokalseminariet 3) 1997-03-12
  15. Världsandens fiende nr 1 – Schopenhauer 1997-04-02
  16. Klockan klämtar för Kant (A Damasio Descartes´ Error) 1997-05-14
  17. Den övervärderade människan 1998-03-06
 2. RELIGION
  1. Behovet av övernaturlighet 1996-02-29
  2. Luther: den hämndlystne 1996-11-08
  3. Den protestantiska mentaliteten 1996-11-14
 3. SAMHÄLLSVETENSKAP (bla socialantropologi)
  Socialantropologi

  1. Hackordningar och hierarkier (Dominance relations 1), SvD 1980-12-02/10
  2. Att bestiga maktens pyramider (Dominance relations 2 (om västerländskt jämlikhetsideal)), SvD 1980-12-14/16
  3. (Lyttkens svar på Folins rec), SvD 1980-12-19/12
  4. (Replik till Lyttkens om Dominic relations), SvD 1981-01-13/8
  5. Är människan vad hon äter? (Omnivorous primates), SvD 1982-01-12/10
  6. Darwinism och marxism. AV-serien. Pogo (skolmaterial) 1983
  7. Köttsliga lustar och ekologi (Good to eat (religiösa mat-tabun)), SvD 1988-02-23/14
  8. De naturförintande naturfolken (Jared Diamond The rise and fall of the third chimpanzee 1), SvD 1993-05-16/37
  9. De naturförintande naturfolken 2, SvD 1993-05-16/38
  10. Varning för Darwin 1996-04-13/15
  11. Vad är egentligen kultur? (Brockman The third cult) 1996-11-27
  12. De flesta kulturer är rena skräpet, 9 s. Svensk tidskrift 2004-06-14 

   Krig

  13. Våldet, kriget och lagen 1995-06-07
  14. Jugoslavien och balkannibalismen 1995-10-21
  15. Alla tiders (E G Palmer Cambridge hist) 1996-03-19
  16. Ondskans ohyggliga banalitet (Goldhagen Hitlers willing exic) 1996-05-21
  17. Kinesisk krigskonst håller än (Sun Tsu) 1996-06-04
  18. Ordkriget om världskriget (John Keegan) 1996-10-09
  19. Seklets katastrofer 1997-02-27
  20. Krig ur ett antropologiskt perspektiv Armémusei kunskapssidor, 19 s 1999-11-19
  21. Krigets fröjder – människans dunkla sida sid 1-2 2000-09-23
  22. Barnkrigare – ett nutida fenomen? Meddelande/Armémuseum 2004, vol 64, 59-66
 4. SPRÅK- OCH SPRÅKVETENSKAP
 5. NATURVETENSKAP (genetik, ekologi, miljö, natur)
  Genetik

  1. Djuriskt, mänskligt och naturligt (Midgley Beast and Man), SvD 1979-12-13/8
  2. Djuren på den sjunkande arken (Myers The sinking ark), SvD 1980-08-06/8
  3. Primatprat och andra apkonster (Speaking of apes), SvD 1980-09-01/10
  4. Är medvetandet en fråga om språk? (The Ape´s Reflexion), SvD 1980-10-08/10
  5. Mäktigt referensverk (The Birds of the Western Palearctic), SvD 1980-10-29/8
  6. Matematik på liv och död (From Mathematics to the Technologies of Life and Death (om von Neumann och Wiener)), SvD 1981-09-12/12
  7. Om nyttan att tänka biologiskt (Mayr The Growth of Biological Thought), SvD 1983-04-08/6
  8. Apor, människor och samhälle, Germund Hesslow recenserar Folins Den påklädda apan, SvD 1983-05-15/12
  9. Politik utan retoriska fikonlöv (F de Waal Chimpansee Politics), SvD 1983-07-23/10
  10. Ursprungsmyter och benknotor, SvD 1984-02-14/10
  11. ”Lucy” – urmänniskan (Johanson/Edey Lucy), SvD 1984-03-13/12
  12. Richard Dawkins – genernas visionär (Den själviska genen1), SvD 1984-04-18/16
  13. (Replik till Janne Karlsson om ”reduktionism”), SvD 1984-06-02/12
  14. Människans natur och ideologierna, SvD 1984-06-10/8
  15. Spelteori – att spela för livet (JM Smith Evolution and the theory of games), SvD 1984-07-03/10
  16. (folin rec evolution from molecules to men) SvD 1984-10-24/14
  17. (folin rec afrikas däggdjur) SvD 1984-12-09/14
  18. (folin rec the blind watchmaker) SvD 1987-06-01/12
  19. (folin rec lucy och människans förhistoria) SvD 1988-07-17/12
  20. (folin rec däggdjur, groddjur och kräldjur) SvD 1988-09-19/16
  21. (folin rec elefantminnen) SvD 1988-12-21/14
  22. (folin rec virunga the passion of dian fossey) SvD 1989-02-15/12
  23. (folin rec the encyclopedia of evolution1) SvD 1992-02-19/15
  24. (folin rec the encyclopedia of evolution2) SvD 1992-02-19/16
  25. (folin rec created from animals1) SvD 1992-09-15/21
  26. (folin rec created from animals2) SvD 1992-09-15/22
  27. (darwin en intellektuell dynamitard1) SvD 1993-01-14/19
  28. (darwin en intellektuell dynamitard2) SvD 1993-01-14/20
  29. Varför vi är som vi är 1995-01-27
  30. Roman om naturens omoral (Werber Myrorna) 1995-03-09
  31. Mycket väsen för ingenting 1995-03-15
  32. Mångfaldens höga visa (E O Wilson Livets mångfald) 1995-10-7/9
  33. Livet bortom gott och ont (R Dawkins Rivers out of Eden) 1996-01-05
  34. Generna som historievittnen (L L Cavalli-Sforza) 1996-01-23
  35. Den utrotningshotade mannen 1996-02-08
  36. Överförda gener? (S Jones In the blood) 1997-04-25
  37. En rumsren darwinist (P C Jersild Darwins ofullbordade) 1997-05-02
  38. ……………………………….. (Det genetiska arvet 1) 1997-
  39. Vårt öde sitter i generna (Det genetiska arvet 2) 1998-11-18
  40. (huset som darwin byggde), SvD 1999-08-28/16
  41. Mimosa eller maskros 1999-09-25/27
  42. Hjärnan är människans påfågelstjärt. SvD 2005-03-31
  43. (folin rec dawkins the ancestors tale) SvD 2005-03-31/75
   Ekologi – miljö – natur
  44. Ekologi – vidskepelse eller vetenskap? (Colinvaux Why Big Fierce Animals are Rare), SvD 1980-03-30/8
  45. Hyenorna och det fulländade matriarkatet 1995-02-15
  46. Östersjön en trist historia 1995-02-17
  47. Make love not war (om chimpanser och matriarkatet) 1995-05-31
 6. TEKNOLOGI, MEDICIN, TEKNIK
  1. (folin rec population biology of infecious diseases) SvD 1984-09-10/14
  2. (folin rec the role of medicine1) SvD 1980-02-14/8
  3. (folin rec the role of medicine2) SvD 1980-02-18/8
  4. (folin rec why males exist) SvD 1980-06-20/10
  5. (folin rec the evolution of human sexuality) SvD 1980-07-10/10
  6. (folin rec the human condition) SvD 1981-03-08/10
  7. (folin rec and the band played on politics, people and the AIDS epidemic) SvD 1988-06-06/12
 7. KONST, MUSIK, FRITID
  1. Bilden av ett ansikte, Den moderna konsten, skolmaterial 1977
  2. Bo i ro. Dikt om Svante Folin
  3. (besök på armemuseum) SvD 1999-10-07/13
 1. LITTERATUR (biografi)
  1. Gore Vidal amerikas Voltaire 1995-05-19
  2. Kannibalen och Nationalencyklopedin 1995-06-13
  3. Älskvärd individualist 1995-06-21
  4. Koncentration, intellektualisering och arbete 1995-09-09
  5. Problemet med forskning om antiken (S Linnér Ensamhet…) 1995-10-13
  6. Tröst i desinformationssamhället (W Kyrklund Prosa) 1995-11-24
  7. Svartsyn i andra generationen (Martin Amis Information) 1995-12-16
  8. Ernst Gellner och Det stora diket 1995-12-21
  9. En hårig historia (M von Platen Svenska skägg) 1995-12-29
  10. Nöjsamma logiska absurditeter (O Spengler Västerlandets…) 1996-06-14
  11. Vilseledande om kosmos (T Nörretranders Världen växer) 1996-09-21
  12. Figurer ur antiken (Lurlén-Lindberg Bakom monumenten) 1996-11-07
  13. (dödsruna) SvD 2016-09-03/35
  14. (tullberg dödsruna) SvD 2016-09-18/25
  15. (rudbeck dödsruna) SvD 2016-09-21/25
 2. GEOGRAFI, HISTORIA (Afrika, Sverige)
  1. Förnuftets tidsålder. AV-serien. Pogo (skolmaterial) 1984
   Afrika
  2. (folin rec the life of my choice) SvD 1988-08-12/10
  3. Den siste reaktionäre resenären – Sir Wilfred Thesiger 1995-11-25
  4. Afrika adjö (essä 1 av 4) 1996-09-10
  5. Victoriafallen – Afrikas största turistfälla (essä 2) 1996-09-12
  6. Botswana – det återfunna paradiset (essä 3) 1996-09-14/16
  7. Den krympande vildmarken (essä 4) 1996-09-21
  8. Den afrikanska apokalypsen (J Boermaster Peter Beard) 1997-06-13
   Sverige
  9. Skåne vårt fetaste krigsbyte 1995-08-18
  10. Frihetstiden – en parlamentarisk despoti (M Roberts Sverige under…) 1995-09-28
  11. Karl XII – en rå, omänsklig militärdiktator 1995-11-30
  12. Angenäm svensk historia (Sveriges historia) 1996-04-25
  13. Militärsverige (L Ericson Svenska knektar) 1996-04-06/9
  14. Kung Erik, den ganske gode 1996-10-09
  15. Stormaktstidens störste buse (P Englund, stormaktstiden) 2000-10-14
  16. Psykopaten som blev Guds fiskal på jorden (Liljegren Karl XII) 2000-11-11

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *