5. Naturvetenskap (genetik, ekologi, miljö, natur)

  1. Djuriskt, mänskligt och naturligt (Midgley Beast and Man), SvD 1979-12-13/8
  2. Ekologi – vidskepelse eller vetenskap? (Colinvaux Why Big Fierce Animals are Rare), SvD 1980-03-30/8
  3. Djuren på den sjunkande arken (Myers The sinking ark), SvD 1980-08-06/8
  4. Primatprat och andra apkonster (Speaking of apes), SvD 1980-09-01/10
  5. Är medvetandet en fråga om språk? (The Ape´s Reflexion), SvD 1980-10-08/10
  6. Mäktigt referensverk (The Birds of the Western Palearctic), SvD 1980-10-29/8
  7. Om nyttan att tänka biologiskt (Mayr The Growth of Biological Thought), SvD 1983-04-08/6
  8. Apor, människor och samhälle, Germund Hesslow recenserar Folins Den påklädda apan,  SvD 1983-05-15/12
  9. Politik utan retoriska fikonlöv (Frans de Waal Chimpansee Politics), SvD 1983-07-23/10
  10. Ursprungsmyter och benknotor, SvD 1984-02-14/10
  11. ”Lucy” – urmänniskan (Johanson/Edey Lucy), SvD 1984-03-13/12
  12. Richard Dawkins – genernas visionär (Den själviska genen 1), SvD 1984-04-18/16
   1. Replik till Janne Karlsson om ”reduktionism”, SvD 1984-06-02/12
  13. Människans natur och ideologierna, SvD 1984-06-10/8
  14. Spelteori – att spela för livet (J M Smith Evolution and the theory of games), SvD 1984-07-03/10
  15. Den stora darwinistiska revolutionen (D S Bendall Evolution from Molecules to Men) SvD 1984-10-24/14
  16. Guide till däggdjurens förlorade paradis (K Curry-Lindahl Afrikas däggdjur) SvD 1984-12-09/14
  17. Det finns ingen urmakare i naturen (Richard Dawkins The Blind Watchmaker) SvD 1987-06-01/12 
  18. Lucy och andra urmödrar (Johanson/Edey Lucy och människans förhistoria) SvD 1988-07-17/12
  19. Alla vår djur (K Curry-Lindahl Däggdjur, groddjur och kräldjur) SvD 1988-09-19/16
  20. Elefanternas uttåg (Cynthia Moss Elefantminnen) SvD 1988-12-21/14
  21. Dian Fossey – Virungas vulkaniska valkyria (Farley Mowat Virunga – The Passion of Dian Fossey) SvD 1989-02-15/12
  22. Hela utvecklingsläran i en mans verk 1 (Richard Milner The Encyclopedia of Evolution 1) SvD 1992-02-19/15
  23. Hela utvecklingsläran i en mans verk 2 (Richard Milner The Encyclopedia of Evolution 2) SvD 1992-02-19/16
  24. Mössen och vi i samma moraliska båt? 1 (J Rachels Created from Animals 1) SvD 1992-09-15/21
  25. Mössen och vi i samma moraliska båt? 2 (J Rachels Created from Animals 2) SvD 1992-09-15/22
  26. Darwin en intellektuell dynamitard 1 (Desmond/Moore Darwin 1) SvD 1993-01-14/19
  27. Darwin en intellektuell dynamitard 2 (Desmond/Moore Darwin 2) SvD 1993-01-14/20
  28. Varför vi är som vi är (R Wright The Moral Animal) 1995-01-27
  29. Hyenorna och det fulländade matriarkatet 1995-02-15
  30. Roman om naturens omoral (Werber Myrorna) 1995-03-09
  31. Mycket väsen för ingenting (Sven Lindqvist Antirasister) 1995-03-15
  32. Make love not war! 1995-05-31
   Om chimpanser, matriarkatet och bonboner
  33. Vilseledande om kosmos (Tor Nörretrander Världen växer) 1995-09-21
  34. Mångfaldens höga visa (E O Wilson Livets mångfald) 1995-10-7/9
  35. Livet bortom gott och ont (R Dawkins Rivers out of Eden) 1996-01-05
  36. Generna som historievittnen (L L Cavalli-Sforza The Great Human Diasporas) 1996-01-23
   Bl.a. om Rh-negativa basker, ekologisk katastrof, befolkningsökning och att Thor Heyerdahl hade fel.
  37. Den utrotningshotade mannen (H Hansson Kvinnan och rasbiologin) 1996-02-08
  38. Överförda gener? (S Jones In the blood) 1997-04-25
  39. En rumsren darwinist (P C Jersild Darwins ofullbordade) 1997-05-02
  40. Galna ko-lobbyn slår till 1997-05-22
   1. Replik  samt svarsreplik på ”Galna ko-lobbyn slår till” 1997-05-30
  41. Ekobabblet som statsfilosofi 1997-08-26
  42. Fala kvinnor och krigiska spermier 1998-03-18
  43. Tag en morgonritt! 1998-03-19
  44. Därför är män svin (om prostitutionslagen) 1998-06-04
  45. Det gick för Beth som för Amy 1 (Det genetiska arvet 1) 1998-11-14
  46. Det gick för Beth som för Amy 2 (Det genetiska arvet 1) 1998-11-14
  47. Vårt öde sitter i generna (Det genetiska arvet 2) 1998-11-18
  48. Kärlekens molekyler 1999-02-16
  49. Darwin i skräckkabinettet (Sara Arrhenius En riktig kvinna) 1999-04-30
  50. Dygd och andra apkonster (Uddenberg Arvsdygden) 1999-08-18
  51. Huset som Darwin byggde, samt krönika om Folin av Fredrik Sjöberg SvD 1999-08-28/1
  52. Intuitivt kvinnligt 1999-09-23
  53. Memerna – virus på hjärnan 1 2000-05-27
  54. Memerna – virus på hjärnan 2 2000-05-2730 jan 2019
  55. Hjärnan är människans påfågelstjärt (Richard Dawkins The Ancestors tale) SvD 2005-03-31/75. Här i textform.
  56. Moderskapets marter 1   2000-02-12 Om Sarah Blaffer Hrdy och boken Mother nature.
  57. Moderskapets marter 2  2000-02-12
  58. Apan underlägsen härmapan 1, (Marc Hauser Wild minds) 2001-05-12
  59. Apan underlägsen härmapan 2, 2001-05-12
  60. Genen älskad och hatad 1, (Clark/Grunstein Are we hardwired?) 2001-06-21
  61. Genen älskad och hatad 2, 2001-06-21
  62. Varför skall man ha kön? (om konstruerande feminism) 2001-09-07
  63. Förfall, förruttnelse och förintelse 1, (Dekker The way of all flesh) 2001-11-17
  64. Förfall, förruttnelse och förintelse 2, 2001-11-17
  65. Människan har nära till aphuset 1, (red de Wall The Tree of origin) 2001-12-01
  66. Människan har nära till aphuset 2, 2001-12-01
  67. Hunden bästis eller parasit (Coppinger Dogs) 2002-02-16

Matematik

  1. Matematik på liv och död (From Mathematics to the Technologies of Life and Death (om von Neumann och Wiener)), SvD 1981-09-12/12 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *