B. Den påklädda apan

Svante Folins bok Den påklädda apan: en polemisk introduktion till sociobiologin

Framsida:

Vi låter boken tala på sig själv via sin baksida:

den-pakladda-apan-baksida

Den påklädda apan:

 1. Debatten om biologin
 2. Hundra år utan Darwin är nog, del 1
  Hundra år utan Darwin är nog, del 2
 3. Sociobiologi
 4. Platon mot Darwin
 5. Strukturalism och andra apkonster
 6. Den påklädda apan kap 6
 7. Noter-Litteratur-Ordförklaringar-Personregister 

Recensioner i svenska tidningar:

Nr

Positivt

Negativt

Neutralt

Namn  
1

x

Göteborgs Tidningen
2

x

Sydsvenska Dagbladet
3

x

Stockholmstidningen
4

x

Västmanlands Nya Tider
5

x

Östgöta Correspondenten
6

x

Sydsvenska Dagbladet svarsreplik
7

x

-”-
8

x

-”-
9

x

Nerikes Allehanda
10

x

Sydsvenska Dagbladet
11

x

Göteborgs Posten
12

x

Göteborgs Posten svarsreplik
13

x

Dagens Nyheter ((Använt tidigare))
14

x

Helsingborgs Dagblad
15

x

Hufvudstadsbladet

RECENSIONER AV DEN PÅKLÄDDA APAN: Bedömningen positiv är om budskapet i boken ses som korrekt eller åtminstone bidragande. Ett positivt omdöme om språkstil eller fina illustrationer räcker inte. I de fallen går recensionen in under neutral. Listan är kronologisk.

 1. 830502 Göteborgstidningen Negativ

Christian Swalander – rubrik ”Svårt ta sociobiologi på allvar så länge politiska budskapet är så reaktionär”. Smålustigt framställer sig Folin som besserwisser som vill uppfostra svenskarna till att fatta att ingen politik eller kultur kan bedrivas utan hans favoritlära. Folin polemiserar inte, han avhånar. Folin är väl inläst, ”enorma kunskapsmängd” som hellre skulle gjorts systematiskt istället för ”de alltför många sarkasmerna och lustifikationspiruetterna”. För många citat. Svårt språk, ”det är inte utan att man spårar ett drag av lärdomshögfärd”. Sociobiologi kommer att bli betydelsefull. De får under tiden acceptera att prövas. Deras politiska innebörd avskräcker, ”tränade samhällsvetare och humanister lätt avslöjar” detta.

 1. 830513 Sydsvenska Dagbladet Negativ.

Rolf Lindborg, docent Idé- och lärdomshistoria Lunds universitet – boken ”består till stor del av övertalningsknep”, ”pratsam” och ”tom på innehåll”, suddiga teser. Folin uttalar sig ”med den pompösa självsäkerhet som bara gedigen okunskap kan ge”. Enda påståendet är att man bör ha ett samhälle där individens behov balanseras mot andras behov. ”Syftet är så vitt jag kan se att ge moralisk sanktion åt utsugning och förtryck, att rättfärdiga redan mäktiga och rikas fortsatta förtrampande av fattiga och undertryckta”. ”Visst strider jämlikhets- och kultursträvanden mot naturen, om man ser saken biologiskt. Men för den skull bör vi väl inte upphöra med jämlikhets- och kultursträvandena?”.

 1. 830516 Stockholmstidningen Positiv

Olav Wiström – ”Denna, speciellt för humanister, ytterst läsvärda och intressanta” bok. Samt fler positiva omdömen. Sociobiologer söker förklara varför människor gör som de gör, inte vad de gör. Folin menar att antropologernas stora fel är att ta olikheter för givna, som konstanter. Det man skall göra är att tänka i processer istället för strukturer. Folin ger hopp ty (ur boken) ”i den mån vi begriper hur generna influerar oss kan vi i viss mån avsiktligt motverka detta inflytande”.

 1. 830528 Värmlands Nya Tider Positiv

Ingemar Sidén – nya ”spekulativa biologiböcker” dök upp på sextiotalet bla Lorenz. ”väckte stor indignation i humanistiska kretsar”, tillsade ”skarpt att återgå till sina ankor och lämna skapelsens krona till bättre vetande, dvs filosofer, samhällsvetare och humanister”. Men etologerna lät sig ”inte skrämmas så lätt”. Wilson 1975: ”Beteende är en produkt av samma darwinistiska lagar som reglerar anatomiska och fysiologiska strukturer”. Folins bok: stor litteraturförteckning, många citat. Men för ”många ovanliga ord för vanliga av biologi intresserade läsare”. Men ”mycket ambitiös och intressant”.

 1. 830530 Östgöta Correspondenten Positiv

Bengt Bengtsson – Folin anser människokunskap måste förankras i biologin, därav att han vill introducera sociobiologi på svenska. ”Skrivsättet är provocerande och polemiskt, inte utan humor. Folin uppträder som en slags elegant silboxare (skall troligen vara stilboxare, min anm) och försvarar sociobiologin mästerligt”. Svårt text. Avsikt med sociobiologin är att skapa en generell beteendevetenskap för alla sociala organismer, ”sociala, etiska, ideologiska och filosofiska teorier om människan borde (bör) basers på förutsättningen att dylika biologiska dispositioner verkligen existerar”. Det innebär ett paradigmskifte. Väcker starka känslor. ”Synd bara att Folins bok inte lämpar sig för en större allmänhet”.

 1. 830601 Sydsvenska Dagbladet (svarsreplik) positiv

Lars Bergqvist – Rolf Lindborg är ”militant obskurantist”. ”Sannskyldiga timmerbrötar” av besynnerligheter. Vet tydligen inte vad vetenskap är. Den undersöker inte vad som borde vara utan vad som är. Vetenskap uppmanar alltså inte till någonting, ej heller sanktionerar ”egoism eller altruism, utsugning eller solidaritet”. Enligt Lindborg behöver man inte veta någonting om verkligheten för att förändra den, eller ens förändra den; det räcker att förneka den. ”Inga gener har format honom; har han en fader så är det en i himmelen”. Folin är ”intellektuellt hederlig”.

 1. 830601 Sydsvenska Dagbladet (svarsreplik) positiv

Svante Folin – Rolf Lindborg är i alla fall uppriktig. Struntar i vetenskapens resultat. Tja, det har han ju rätt att göra.

 1. 830602 Sydsvenska Dagbladet (svarsreplik) negativ

Rolf Lindborg – svarar att sociobiologi är en ”sk vetenskap”, och den kommer oundvikligen att missbrukas av förtryckare som vill ha en chans att klä sig i vetenskap legitimering. Vetenskap skall inte gå utanför sina områden. Jag tror att ”samarbetet för tillvaron är mera typiskt för människan än kampen”. ”Inte skall ni inbilla er att ni någonsin kommer att övertyga mig om att det var ’påklädda apor’ som byggde Akropolis i Aten”, Matteusevangeliet, Matteuspassionen, Beethovens nia.

 1. 830604 Nerikes Allehanda Neutral

Åkeby, Staffan – svårtillgängligt språk, ”fullständigt otillgänglig för gemene man”, men med storsläggan. ”underfundiga formuleringar och festliga anekdoter”.

 1. 830608 Sydsvenska Dagbladet Neutral

Josephson, Carl Olof – Den påklädda apan ”väcker uppmärksamhet”. Snygg, rolig och rikligt illustrerad. Intresserar även amatören trots ”notapparat, sina ordförklaringar och sitt personregister på 350 namn”.

 1. 830613 Göteborgsposten neutral plus

Hubendink – ”Det är inte någon särskilt lättläst bok, men en nyttig, stimulerande och ibland rolig bok som förmedlar vid och djup kunskap på ett generöst och ibland ett lite fräckt sätt”

 1. 830619 Göteborgsposten (svarsreplik) neutral (står inget om Den påklädda apan)

Swalander – ger inget nytt

 1. 830628 Dagens Nyheter negativ

Gunnar von Heijne – Folin ”vill göra processen kort med allt vad samhällsvetenskap och humaniora heter”, men producerar bara ”allmänt grälsjuka och osammanhängande utbrott”

 1. 830712 Helsingborgs Dagblad Positiv

Frankel, Göran – ”spännande bok som inte bör tigas ihjäl”. Sociobiologin är ingen modefluga. Den kommer att debatteras flitigt, även i Sverige”. ”Enligt sociobiologerna är det generna , inte de enskilda organismerna som det naturliga urvalet verkar på”. Generna förskansar sig i djur och människor. Det visste inte Darwin då gener och arvslagar inte var kända då. ”Folin är slagfärdig och bra på invektiv”. Biologisk människosyn är för många ”fascism”. Peter Singer ”från en sociobiologisk utgångspunkt kommit fram till att osjälviskhet inte är något naturvidrigt. I sin bok The Expanding circle beskriver Singer hur insikten om att vi biologiskt sett är identiska kan överbrygga kulturklyftorna och skapa ett universellt broderskap”.

 1. 840125 Hufvudstadsbladet Neutral

Rosengren, Rainer – ”spirituella och kunskapsrika bok”. ”evolutionsbiologerna ser beteendemönstren som ’strategier’ ägnade att optimera reproduktionen”.

Kommentar:

Många kritiker menar att boken har ett svårt språk och är svårtillgänglig (sägs även i Tullbergarnas essä, som måste anses positiv, s 6). Slutsatsen är att det gjordes femton recensioner; dessa fördelar sig jämt, fem vardera av positiv, negativ, neutral. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.