2. Religion

…..är ingenting Svante Folin instämmer i; tack vare Folins redogörande för delar av kristendomen kan vi se på schismen mellan protestanter och katoliker på ett nytt sätt. Att Martin Luther inte var världens mest sympatiska människa visste vi, men att han var världens tölp var något nytt. Och aldrig har någon så kort och kallt visat på skillnaderna mellan katoliker och protestanter.

   1. Behovet av övernaturlighet (Nicholas Humphrey Soul Searching) 1996-02-29
   2. Luther: den hämndlystne 1996-11-08
    Martin Luther, fanatisk, dogmatisk, tölpaktig och helt fri från ironi. En riktigt otrevlig typ, faktiskt.
   3. Den protestantiska mentaliteten 1996-11-14
    Sekterism som resultat av att vem som helst kan tolka skriften, syfilis, arbete som gudibehagligt, predestination och det faktum att syndarnas hyss stinker i de rättfärdigas näsor.
   4. Apropå den protestantiska mentaliteten, replik av Bertel Nathhorst 1996-12-24
   5. Den saliga enfalden (djurrätt i kristendomen) 1999-10-12
   6. Gud bevare oss 2000-03-21
   7. Martin Luther och Bin Ladin 2001-12-05

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *