månadsarkiv: november 2013

En sida tillägnad Svante Folin

Svante Folin

Svante Folin – Sveriges störste filosof?

Foto av Sven-Olof Englund

Var Svante Folin helt enkelt den i särklass störste intellektuelle ledargestalt vi hade i Sverige fram till sin bortgång 2016? Finns det någon som kan matcha Folin när det gäller korrekta betraktelser av kunskap och sanning? Och finns det någon bland all den samlade kunskapen på internet – som ingalunda är liten, som kan såga ett enda av hans argument? Folin skrev makalösa artiklar i alla möjliga filosofiska ämnen, bla slakt av postmodernism och ett villkorslöst ställningstagande för darwinism och sociobiologi. För er obildade så googla

Själv har jag sammanställt samtliga artiklar jag hittat av Svante Folin i avsikt att sprida hans ord till en större publik. Tyvärr har han ännu inte blivit mainstream, ehuru ”De flesta kulturer är rena skräpet” har fått en större publik än vanligt.

Vad är det för märkvärdigt med Svante Folin?

Det som gör Svante Folin så speciell är inte bara det faktum att han har åsikter som är kontroversiella i dagens Sverige. Än mer märkligt är att han faktiskt vågar säga dem öppet. Ganska ovanligt för detta land.  Lägg sedan till spränglärdheten, sakkunskaper om allting, aldrig ett uttalande som hänger i luften, i en vid mängd ämnen. Rena renässansmänniskan när det gäller bildning och kunskap.  Och till slut finns språkstilen, sättet Svante Folin skriver. Det finns ingen som kan skriva ner meningar så underhållande som Svante Folin, samtidigt som de ger kunskap och klarhet. En liknande person verkar 1700-tals kändisen Samuel Johnson vara, mannen som skrev den första engelska ordboken. Odödliggjord i en biografi av James Boswell:

”Inte bara hans enorma arbetsförmåga, hans djupa lärdom och hans vidsträckta beläsenhet utan också hans lika osvikliga som välberäknade kvickhet kom till sin rätt i det väldiga verket som författades med tanke på språkets ans och vård men också i avsikten att ge ett rättesnöre för liv, seder och tankesätt”

Samma sak kan sägas om Svante Folins texter om alla tänkbara ämnen. Att hitta torra framställningar om historia och filosofi är inte svårt. Att hitta underhållande texter är inte heller komplicerat. Men att hitta en text som De flesta kulturer är rena skräpet, en text som klart och tydligt går igenom antropologi och kvasiintellektuella människors försök att förstå kulturers funktioner och deras inbördes förhållanden, samtidigt som man skrattar i stolen, det är unikt!

Ingen kan som Folin skriva så att man roas, underhålls och utbildas på samma sätt. I en av sina texter konstaterar han att dagens ateister inte håller något för heligt. Det gör inte Folin heller. Han får oss att hånskratta åt katolska kyrkan, att gapa av förvåning över Luther, att skaka på huvudet åt våra hjältekungar och tappa hakan när han skoningslöst avslöjar tomheten i pseudoradikala postmodernisters raljerande. Floskler och struntprat avslöjas tydligare än någon annanstans hon Folin. Han skakar om läsaren och får en person att se in i sig själv och fundera: vilka tjockskalliga fördomar har jag själv? Vilka fördomar har jag som skulle verka lika löjliga för någon som står utanför?