9. Geografi, historia (Afrika, Sverige)

Afrika

  1. På flykt från moderna tider Thesiger The Life of My Choice, SvD 1988-08-12/10
   Om sir Wilfred Thesiger. Den siste klassiske upptäcktsresanden. En Indiana Jones på riktigt.
  2. Den siste reaktionäre resenären Michael Ashers biografi Thesiger 1995-11-25
   Se även artikel i DN: Thesiger På kamel genom Afrikas öknar  2003-09-20
  3. Afrika adjö (essä 1 av 4) 1996-09-10
   Också namnet på en kontroversiell film av ett slag som inte längre görs.

  4. Victoriafallen – Afrikas största turistfälla (essä 2) 1996-09-12
  5. Botswana – det återfunna paradiset (essä 3) 1996-09-14/16
  6. Den krympande vildmarken (essä 4) 1996-09-21
  7. Den afrikanska apokalypsen Jon Boermaster Adventures and Misadventures of Peter Beard in Africa 1997-06-13
   Peter Beard, en av efterkrigstidens mest kända fotografer
  8. Hämndlystna andar i den afrikanska entropin Kapuscinski Fotbollskriget 1998-04-18
   Den fantastiskt modige polske journalisten Ryszard Kapuscinski skriver om Afrika.
   Se även SvD 2009 och SvD 2007.
  9. Svarta änglar och vita djävlar 1998-11-20
  10. Noll är ett fiasko (dagens syn på Sydafrika) 1999-11-25
  11. Bittert destillat om Afrika Kapuscinski Ebenholts 2000-04-18
  12. Klimakterie-Mugabe 2000-04-27

30 jan 2019

Sverige

  1. Skåne – vårt fetaste krigsbyte (Alf Åberg Kampen om Skåne) 1995-08-18
  2. Frihetstiden – en parlamentarisk despoti (Michael Roberts Sverige under frihetstiden) 1995-09-28
  3. Karl XII – en rå, omänsklig militärdiktator 1995-11-30
  4. Angenäm svensk historia (Hadenius/Nilsson/Åselius Sveriges historia) 1996-04-25
  5. Militärsverige (Lars Ericson Svenska knektar) 1996-04-06/9
  6. Kung Erik, den ganska gode (Knut Carlqvist Kung Erik av folket) 1997-01-04
  7. Stormaktstidens störste buse 1 (Peter Englund, Den oövervinnerlige) 2000-10-14
   Karl X; freden och hur man bäst undviker den!
  8. Stormaktstidens största buse 2 (Peter Englund, Den oövervinnelige) 2000-10-14
  9. Psykopaten som blev Guds fiskal på jorden 1 (Liljegren Karl XII) 2000-11-11
  10. Psykopaten som blev Guds fiskal på jorden  2 (Liljegren Karl XII) 2000-11-11

25mars