10. Svante Folin i Svenska Dagbladet

Företrädesvis bokrecensioner. Här i kronologisk ordning:

SvD 1979-12-13 – sida 8 (folin rec beast and man)

SvD 1980-02-14 – sida 8 (folin rec the role of medicine1)

SvD 1980-02-18 – sida 8 (folin rec the role of medicine2)

SvD 1980-03-30 – sida 8 (folin rec why big fierce animals are rare)

SvD 1980-05-19 – sida 10 (folin rec cohens bok om watson)

SvD 1980-06-20 – sida 10 (folin rec why males exist)

SvD 1980-07-10 – sida 10 (folin rec the evolution of human sexuality)

SvD 1980-08-06 – sida 8 (folin rec the sinking ark)

SvD 1980-09-01 – sida 10 (folin rec speaking of apes)

10 SvD 1980-10-08 – sida 10 (folin rec the ape´s reflexion

11 SvD 1980-10-29 – sida 8 (folin rec the birds of the western palearctic)

12 SvD 1980-12-02 – sida 10 (folin rec dominance relations1)

13 SvD 1980-12-14 – sida 16 (folin rec dominance relations2)

14 SvD 1980-12-19 – sida 12 (lyttkens svar på folins rec)

15 SvD 1981-01-13 – sida 8 (replik till lyttkens om dominic relations)

16 SvD 1981-03-08 – sida 10 (folin rec the human condition)

17 SvD 1981-09-12 – sida 12 (folin rec from mathematics to the technologies of life and death)

18 SvD 1982-01-12 – sida 10 (folin rec omnivorous primates)

19 SvD 1983-04-08 – sida 6 (folin rec the growth of biological thought)

20 SvD 1983-05-15 – sida 12 (rec den påklädda apan av hesslow)

21 SvD 1983-06-10 – sida 12 (folin rec the tangled wing)

22 SvD 1983-07-11 – sida 10 (replik och folins svar på rec the tangled wing)

23 SvD 1983-07-23 – sida 10 (folin rec chimpansee politics)

24 SvD 1983-09-20 – sida 12 (folin rec den felmätta människan)

25 SvD 1983-10-20 – sida 12 (folin rec realism and the aims of science1)

26 SvD 1983-11-09 – sida 16 (nordin replik folin om popper mm)

27 SvD 1983-11-10 – sida 16 (rosenberg replik folin om popper)

28 SvD 1983-11-15 – sida 12 (folin rec realism and the aims of science2)

29 SvD 1984-02-14 – sida 10 (ursprungsmyter och benknotor)

30 SvD 1984-03-13 – sida 12 (folin rec lucy)

31 SvD 1984-04-18 – sida 16 (folin rec den själviska genen1)

32 SvD 1984-06-02 – sida 12 (folin rec den själviska genen2 replik)

33 SvD 1984-06-10 – sida 8 (folin människans natur och ideologierna)

34 SvD 1984-07-03 – sida 10 (folin rec evolution and the theory of games)

35 SvD 1984-09-10 – sida 14 (folin rec population biology of infecious diseases)

36 SvD 1984-10-24 – sida 14 (folin rec evolution from molecules to men)

37 SvD 1984-12-09 – sida 14 (folin rec afrikas däggdjur)

38 SvD 1986-06-22 – sida 10 (folin rec the social brain)

39 SvD 1986-08-19 – sida 10 (folin rec the inner eye)

40 SvD 1987-06-01 – sida 12 (folin rec the blind watchmaker)

41 SvD 1988-06-06 – sida 12 (folin rec and the band played on politics, people and the AIDS epidemic)

OBS. Ovan är en artikel om aids-epidemin. En kuslig sak, inte för de känsliga, om inkompetens, likgiltighet och misstag som gjorde epidemin möjlig. En film gjordes på boken gjordes i början av 90-talet: https://www.youtube.com/watch?v=ua5RrxvfVJU

42 SvD 1988-07-17 – sida 12 (folin rec lucy och människans förhistoria)

43 SvD 1988-08-12 – sida 10 (folin rec the life of my choice) Sir Wilfred Thesiger, en Indiana Jones på riktigt; se även artikel 7.1 Den siste reaktionäre resenären.

44 SvD 1988-09-19 – sida 16 (folin rec däggdjur, groddjur och kräldjur)

45 SvD 1988-12-21 – sida 14 (folin rec elefantminnen)

46 SvD 1989-02-15 – sida 12 (folin rec virunga the passion of dian fossey)

47 SvD 1992-02-19 – sida 15 (folin rec the encyclopedia of evolution1)

48 SvD 1992-02-19 – sida 16 (folin rec the encyclopedia of evolution2)

49 SvD 1992-09-15 – sida 21 (folin rec created from animals1)

50 SvD 1992-09-15 – sida 22 (folin rec created from animals2)

51 SvD 1993-01-14 – sida 19 (darwin en intellektuell dynamitard1)

52 SvD 1993-01-14 – sida 20 (darwin en intellektuell dynamitard2)

53 SvD 1993-05-16 – sida 37 (folin rec the rise and fall of the third chimpanzee1)

54 SvD 1993-05-16 – sida 38 (folin rec the rise and fall of the third chimpanzee2)

55 SvD 1999-08-28 – sida 16 (huset som darwin byggde)

56 SvD 1999-10-07 – sida 13 (besök på armemuseum)

57 SvD 2016-09-03 – sida 35 (dödsruna)

58 SvD 2016-09-18 – sida 25 (tullberg dödsruna)

59 SvD 2016-09-21 – sida 25 (rudbeck dödsruna)