9. Geografi, historia (Afrika, Sverige)

Afrika

  1. På flykt från moderna tider (Thesiger The Life of My Choice), SvD 1988-08-12/10
   Om sir Wilfred Thesiger. Den siste klassiske upptäcktsresanden. En Indiana Jones på riktigt.
  2. Den siste reaktionäre resenären (Michael Ashers biografi Thesiger) 1995-11-25
   Se även artikel i DN: Thesiger På kamel genom Afrikas öknar  2003-09-20
  3. Afrika adjö (essä 1 av 4) 1996-09-10
   Också namnet på en kontroversiell film av ett slag som inte längre görs.
        
  4. Victoriafallen – Afrikas största turistfälla (essä 2) 1996-09-12
  5. Botswana – det återfunna paradiset (essä 3) 1996-09-14/16
  6. Den krympande vildmarken (essä 4) 1996-09-21
  7. Den afrikanska apokalypsen (Jon Boermaster Adventures and Misadventures of Peter Beard in Africa) 1997-06-13
   Peter Beard, en av efterkrigstidens mest kända fotografer
  8. Hämndlystna andar i den afrikanska entropin (Kapuscinski Fotbollskriget) 1998-04-18

   Den fantastiskt modige polske journalisten Ryszard Kapuscinski

   skriver om Afrika. Mer om Kapuscinski längst ner på sidan!
  9. Svarta änglar och vita djävlar 1998-11-20
  10. Noll är ett fiasko (dagens syn på Sydafrika) 1999-11-25
  11. Bittert destillat om Afrika (Kapuscinski Ebenholts) 2000-04-18
  12. Klimakterie-Mugabe 2000-04-27

Sverige

  1. Östersjön – en trist historia (David Kirby Östersjöländernas historia 1495-1772) 1995-02-17
   Svensk historia = fattigdom, svält och brist på kultur. 
  2. Skåne – vårt fetaste krigsbyte (Alf Åberg Kampen om Skåne) 1995-08-18
  3. Frihetstiden – en parlamentarisk despoti (Michael Roberts Sverige under frihetstiden) 1995-09-28
  4. Karl XII – en rå, omänsklig militärdiktator 1995-11-30
  5. Angenäm svensk historia (Hadenius/Nilsson/Åselius Sveriges historia) 1996-04-25
  6. Militärsverige (Lars Ericson Svenska knektar) 1996-04-06/9
  7. Kung Erik, den ganska gode (Knut Carlqvist Kung Erik av folket) 1997-01-04
  8. Stormaktstidens störste buse 1 (Peter Englund, Den oövervinnerlige) 2000-10-14
   Karl X; freden och hur man bäst undviker den!
  9. Stormaktstidens största buse 2 (Peter Englund, Den oövervinnelige) 2000-10-14
  10. Psykopaten som blev Guds fiskal på jorden 1 (Liljegren Karl XII) 2000-11-11
  11. Psykopaten som blev Guds fiskal på jorden  2 (Liljegren Karl XII) 2000-11-11
  12. Karl XI bakom svenska starka staten (Gösta Rystad Karl XI)
   Uppdelad här i 1 och 2

ÖVRIGT PÅ SIDORNA

Afrika
1. Mare Kandre; Kah Slenning; Madeleine Lundberg; Rune Andersson
4. Peter Lundberg, Krönika – Stalin konstkännaren
5. Olivoljans lov
6. Apéritifens lov
7. Starr vs Clinton
9. Magnus Andersson Stockholms årsringar, om stadsplaneringens historia i Stockholm
10. Baltikums tyska historia
11. Fattigdomen i världen minskar
12. Irländsk tillväxt; Patricia Cornwell Fula fiskar

Sverige
2. Minette Walters Skulptrisen
3. Världsbankens rapport om globalisering
5. Ib Michael; Leena Lander
6. Catherine Säfvenfelt om sexuella trakasserier


Ryszard Kapuscinski

”en av vår tids mest mytomspunna samtidsskildrare”.

Artiklar:
SvD 2009
SvD 2007,
Gefle dagblad 2013,
Aftonbladet 2003,
Worldtourismgroup.

Radio:
Bildningsbyrån.
Sveriges radio, 2010

Film
A poet on the Frontline
Another Day of Life.

Övrigt
Flashback.
Och en större essä,
Det litterära reportaget hos Ryszard Kapuscinski